Fàbrica
Fabriquem paviments i revestiments ceràmics, terracuita, peces especials, graons, motllures, sanefes... i també rajoles de vidre.
Marques sobre vidre i ceràmica decorativa i de construcció, i restauració ceràmica d'edificis clàssics o del Modernisme.

Amb esmalts mats o d’alta brillantor, antilliscants, or o platí, metàl·lics, fotoluminiscents...

Des d’unes poques peces a centenars de metres quadrats.

ambients

outlet

obres singulars

D’interès:

paviments i revestiments

Benvinguts a la Fàbrica 
                    de Rajoles de Tous